vCard

03-6761011
אנשי"ם – ארגון נכי שיתוק מוחין ע"ר 58048474-9

Category Archives: ישיבות ממשלה

מכתב לחברי ועדת טרכטנברג

 

 

 

21.8.11

כ"א באב תשע"א.

 

 

לכבוד,

חברי ועדת טרכטנברג,

הועדה המיוחדת לבחינת שינויים כלכליים-חברתיים בישראל.

 

 

 

הנדון: מצבם העגום של נכי שיתוק המוחין בישראל.


נכבדיי,

שמחנו לשמוע על הקמת הועדה ואנו באנשי"ם – ארגון נכי שיתוק מוחין ...

קרא עוד

אישור על ניהול תקין לשנת 2012.

הננו שמחים לציין בגאווה את קבלת האישור, ברציפות מיום הקמת הארגון.
ההגינות היא דרכנו והיושרה הינה נר לרגלינו, שיאיר את דרכנו גם בעתיד. 
 
קרא עוד

טיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות.


מסמך זה נכתב עבור הוועדה המיוחדת לפניות ציבור של הכנסת, בראשות ח"כ אורי מקלב, לקראת דיון שכותרתו "פניות ציבור בנושא האפליה במתן טיפולי שיניים לאוכלוסיית המוגבלים בקהילה".

מקור הדיון הוא בפניה של ארגון נכי שיתוק מוחין (אנשי"ם), הקובלים על כך שמרפאות השיניים שמפעיל משרד הרווחה באמצעות אקי"ם,...

קרא עוד