vCard

03-6761011
אנשי"ם – ארגון נכי שיתוק מוחין ע"ר 58048474-9

מכתב למר שלמה בוחבוט

לכבוד:

מר  שלמה בוחבוט

יו"ר  השלטון המקומי.

 

הנדון:  ילדי החינוך המיוחד.

מר שלמה בוחבוט הנכבד.,

הננו פונים אליך ואל ראשי הרשויות והערים,  שביתת הרשויות מוצדקת ככל שתהיה, אינה מגרש

המשחקים של ילדי החינוך המיוחד.

 

סבלם של הילדים, ההורים והמשפחות, רב מנשוא  והם אינם  צריכים להוות כלי מיקוח על לוח השחמט שלכם מול משרד האוצר ומשרדי הממשלה השונים.

 

נודה להוראה  להוציאם משביתת הרשויות לאלתר.

 

העתק:  ועדת החינוך, התרבות והספורט,    כנסת ישראל

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.  כנסת ישראל

 

בכבוד רב.,

 

אברהם יוסף סְלוֹמַה  

יו"ר